q3858_2vs466s.jpg

www.it-nayan.ir7.irسایت آموزش آی تی نایان
تاريخ : چهار شنبه 18 بهمن 1391برچسب:پ ن پ, | 14:33 | نويسنده : علی

به مامانم می گم نمی خوای واسه ماآستین بالابزنی؟

میگه زن می خوای؟

می گم پ ن پ آستیناتو بالا بزنی با هم مچ بندازیم ببینیم کی قوی تره!!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

مرغ را از فریزر در آوردم داداشم میگه می خوای غذا درست کنی ؟

میگم پ ن پ خانوادش اومدن از سرد خونه ببرن خاکش کنن.!!!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

پایان نام تموم شده زنگ زدم به استاد میگه می خوای دفاع کنی؟

پ ن پ می خوام حمله کنم.!!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

مامانم زنگ زده میگه کجایی ؟

میگم بادوستم بهروز تو بازارم میگه :بهروز دوستت؟ 

پ ن پ سس مایونز بهروز!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

پشه نشسته رو پام داره خونمو می خوره دستم رو بردم بالا بزنمش یهو داداشم می گه می خوای بکشیش؟

پ ن پ خونش رو خورده می خوام بزنم پشتش آروغ بزنه ببرم بخوابونمش!!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

مگس نشسته رو برنج به داداشم میگم مگس میگه بکشمش؟

پ ن پ گفتم برو براش خورشت بیار زشته برنج خالی بخوره!!!!!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

رفتم واسه ثبت نام راننده گی زنه میگه واسه آموزش اومدین ؟

پ ن پ پول میدهم که منو سوار ماشین کنین بشینم روی پای راننده قان قان کنم!!!!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

شب ساعت 11 اومدم خونه بابام آیفونو برداشته میگه میای بالا؟

میگم:پ ن پ آشغالارو که میاری پایین ماهیانه منم بیار.!!!

 صفحه قبل 1 صفحه بعد


.: Weblog Themes By Pichak :.